Besøg en efterskole

Et inspirerende glimt af hverdagen på en efterskole, hvor eleverne får indblik i sammenholdet, undervisningen og forskellige aktiviteter. Efterskolen er med dens egne ord: ”Der, hvor man møder sig selv i en af de mest afgørende faser i livet”. Dels ved at møde andre unge, der har de samme drømme, håb og usikkerheder som en selv.

Vi tilbyder en dag, hvor eleverne oplever livet på en efterskole. Besøget indledes af en introduktion til efterskolen, hvor vi taler om, hvad man som skoleelev kan forvente af oplevelsen. Vi tager derudover en rundtur på skolen og ser på de forskellige faciliteterne og værksteder. Vi vil for så vidt muligt arrangere, at elevrepræsentaterne fra efterskolen møder eleverne inden de tager imod dem på efterskolen.

Besøget kan også arrangeres som et længere forløb, hvor eleverne kan vælge at overnatte på efterskolen og få en dybere indsigt i et efterskoleophold. Eleverne kan også få mulighed for større fordybelse i en bestemt aktivitet eller fag. Alt efter den individuelle elevs behov vil den deltagende elevs lærer også være tilstede under opholdet.

Målsætning: At eleverne får indblik i livet på en efterskole og hvilke fordele et efterskoleforløb kan have.