Den gode præsentation

Aktiviteten fokuserer på at give unge metoder og redskaber til fremme af præsentationsevner, fremme den gode kommunikationsform – både det verbale sprog og kropssproget – håndtering af nervøsitet samt at komme ud af deres komfortzone. Metoderne og redskaberne bringes aktivt i spil under aktiviteten, men kan også bruges efterfølgende.

Vi kender alle følelsen af at være nervøse eller bange, når vi skal præstere til eksamen eller give et godt førstehåndsindtryk. Under aktiviteten fokuserer vi på forskellige metoder, teknikker og redskaber, som hjælper med at få bugt med nervøsiteten. Igennem aktiviteten har vi fokus på udvikling af gode kommunikationsevner, som er vigtige i forskellige sammenhænge, hvad enten det er i hverdagen, skolen eller arbejdet.

Målsætning: At gøre den unge i stand til at præsentere sig selv og håndtere nervøsiteten op til en vigtig begivenhed.