Den gode refleksion

Den gode refleksion ligger godt i forlængelse af “Den personlige fortælling”. Den kan enten forekomme samme dag eller kort efter “Den personlige fortælling”. Den gode refleksion kan også bookes som en enkeltstående aktivitet.

Eleverne vil efter “Den personlige fortælling” arbejde med egne refleksioner, individuelt og i mindre grupper. Vi vil gennem dialog skabe rammerne for, at de unge kan dele refleksioner og tanker. Vores erfaring er, at de unge åbner op for emner, som fylder meget i deres hverdag.

Formålet er at hjælpe eleverne med at blive mere bevidste om egne tanker. Vi hjælper eleverne med at sætte ord på, hvad der udgør vigtige elementer i hverdagen og hvad de drømmer om i fremtiden. Dialogerne berører ofte emner, såsom sunde relationer, fremtidsdrømme, selvværd, fritidsinteresser og indre motivation. Vi arbejder med forskellige refleksionsøvelser, hvor eleverne introduceres til dagbogsskrivning med fokus på nedskrivning af tanker, drømme, refleksioner og oplevelser.

Målsætning: At eleverne bliver bevidste om egne tanker. Eleverne får metoder til at reflektere over eget liv og redskaber til at arbejde videre med dem.