Den personlige fortælling

Mind Movers erfarne storytellers møder de unge i øjenhøjde og kommer med deres personlige fortællinger om bl.a. uddannelsesvalg, religion, mobning, misbrug, diagnoser, identitetsdannelse, gode og dårlige fællesskaber samt det at blive en del af samfundet efter at have fundet sit ståsted.

Vores personlige fortællere har forskellige baggrunde og historier. Fælles for dem er et mod på at dele sin livsfortælling, som indebærer det at have det svært og livets mange udfordringer. De har særlig fokus på, hvordan de i dag håndterer udfordringer og er blevet stærkere.

Formålet med oplæggene er, via en positiv fortælling, at formidle relevant og praksisnær erfaring med det at være ung og de udfordringer, der kan opstå. Derudover er formålet at motivere unge til at vælge og gennemføre en uddannelse og inspirere dem til at turde at tænke i nye baner. De personlige fortællere sætter refleksioner i gang hos de unge, øger deres handlekompetencer og troen på sig selv.

Målsætning: At skabe stærke refleksioner og en referenceramme for at tale om drømme, valg og udfordringer. Der er særligt fokus på uddannelsesvalg i oplægget.