Interview med en faglært

Kom under huden på dygtige faglærte, der har fulgt deres drømme og uddannet sig inden for et fag, som de nu mestrer. Vores faglærte uddannelsesambassadører giver en ærlig beretning om deres gennemførte uddannelse og fagene, de arbejder med.

Uddannelsesambassadørerne har forskellige baggrunde og besøger skoler og institutioner. De indleder altid med deres personlige historie om da de skulle vælge ungdomsuddannelse, de overvejelser valget satte i gang og frem til uddannelsens gennemførelse samt oplevelser og erfaringer det har givet. Oplægget følges op af dialog, hvor eleverne kommer på banen og stiller spørgsmål.

Målsætning: At give eleverne indblik i det pågældende fag og at dialogen får dem til at reflektere over, hvordan deres vej kan se ud.