Vejledning og opkvalificeringsforløb

Forløbet er en kombination, hvor der løbende skiftes mellem teori og praksis, og hvor den enkelte unge bliver koblet sammen med en ungecoach. Ved brug af samtaleredskaber når vi bunds i, hvad den enkelte unge ønsker for fremtiden. Vi afklarer job og/eller uddannelsesmuligheder og hvordan den unge når dertil. Gennem hele perioden får de redskaber og værktøjer til at blive uddannelses og jobparate inden for deres ønskede område.

Under forløbet kommer de unge blandt andet rundt om følgende:

 • Ansøgning og CV kursus.
 • Gode redskaber til jobsamtalen.
 • Oplysning omkring deres rettigheder på arbejdsmarkedet.
 • Besøg på forskellige ungdomsuddannelser og virksomheder alt efter interesse.
 • Støtte og vejledning i at søge fritidsjobs, deltidsjob og/eller fuldtidsjobs.
 • Hjælp til kortlægning af netværk. Herunder introduktion til Mind Movers store netværk af relevante virksomheder mv. som de unge frit kan gøre brug af.
 • Coaching og sparring omkring de udfordringer de unge måtte stå overfor samt hjælp til at sætte ord på deres egne styrker, værdier og drømme.

Under hele fasen skræddersyer vi et forløb, for den enkelte unge, som passer efter den unges behov.

Formål med forløbet for de unge er:

 • At de får faglige, sociale og sproglige kompetencer med henblik på opkvalificering til arbejds- og uddannelsesområdet.
 • At de opnår en øget ansvarsfølelse og tro på, at de kan komme i job og/eller fuldføre en uddannelse.
 • At de får et større kendskab til deres uddannelsesmuligheder, herunder EUD og EUX.
 • At de får nogle helt konkrete redskaber og værktøjer til at træde ud af komfortzonen og ind i udviklingszonen.
 • At de bliver klædt godt på i forhold til at skabe nye relationer.
 • At de får lagt en klar uddannelses- og/eller beskæftigelsesplan.
 • At de får udvidet deres netværk og herved øger deres muligheder på arbejdsmarkedet.
 • At de kommer i uddannelse og/eller arbejde.

Det klare mål, er at gøre den unge uddannelsesparat og/eller arbejdsparat, og at der ligger en plan for fremtiden, som vi sammen med den unge drager videre til skolen, socialrådgiveren og andre fagfolk som kan give yderligere støtte.