Praktik i en virksomhed

Under praktikken får eleverne indblik i den pågældende virksomhed og har mulighed for at deltage i arbejdet. Eleverne får erfaring med arbejdsgange, faglige udfordringer og konkrete opgaver. Opholdet kan være brobygger til et godt netværk og en potentiel fremtidig elevplads og/eller arbejdsplads. Praktikken varer i op til fem dage, alt efter den enkelte elevs behov og virksomhedens rammer.

Vi koordinerer og planlægger praktikken med virksomheden med input fra lærere og UU-vejledere. Virksomheden udvælges på baggrund af, hvilken faglighed, den unge ønsker at arbejde med.

Målsætning: At praktikken giver eleverne mulighed for at opleve og deltage i arbejdet på en mindre eller større virksomhed. De får føling med fagligheden og er medvirkende til at klæde eleven på til erhvervslivet.