Socialt iværksætteri på skemaet

Socialt iværksætteri er for unge, der gerne vil opstarte en selvstændig virksomhed, samtidig med, at de gør en forskel for omverdenen. Tanken med en socialt iværksætteri er, at der også måles på andre bundlinjer end den økonomiske, fx miljømæssig eller social bundlinje. Mind Mover tilbyder et spændende forløb omkring socialt iværksætteri for unge i udskolingen og op efter.

Her stilles der skarpt på, hvordan iværksætteren arbejder med en klar vision og stærke værdier i opstarten af en virksomhed. Vi gennemgår de basale første skridt i at stifte egen virksomhed, som kan anvendes uanset om man har et socialt fokus eller ej. Vi motiverer og vejleder unge i at omsætte egne idéer og visioner til praksis.

Arbejdet som social iværksætter er ikke meget forskellig fra arbejdet som iværksætter. De sociale iværksættere er dog ofte drevet af et større fokus på en vision om at ændre verden til et bedre sted og værdier som bæredygtighed og ansvarlighed.

Mind Mover er en socialøkonomisk virksomhed stiftet af Jamil Mehdi. På workshoppen får I indblik i processen af virksomhedens iværksættelse, som i dag er i rivende udvikling. Vi bruger erfarne undervisere og oplægsholdere med bred viden om socialt iværksætteri.

På kursusforløbet får du viden om:

  • Change modellen til idéudvikling og kreativ tænkning.
  • Metoder og sparring til udvikling af forretningsidé og produkt.
  • Værktøjer til at arbejde med socialt iværksætteri og innovation.
  • Model til udarbejdelse af forretningsplan.
  • Moms og skatteforhold.
  • Fundraising og økonomi.
  • Markedsføring, netværk og salg.
  • Rollen som selvstændig.
  • Gode råd fra erfarne ledere og unge, der har arbejdet med socialt iværksætteri.

Forløbet skræddersyes efter de unges behov og kan bookes som enkelt workshop, længere forløb, valgfag eller temauge i grundskolen eller på ungdomsuddannelsen.