Den gode dialog

Den gode dialog skaber selvrefleksion og bevidsthed om en selv og andre mennesker. Mind Mover kommer med fakta, møder gruppen i øjenhøjde og med neutrale holdninger.

Mind Movers dygtige dialogskabere skaber dialog med forældre om emner, de finder svære at snakke om med deres børn. Her er særligt fokus på at skabe den gode tone og mødet med hinanden som forskellige individer. Emnerne spænder bredt og kan fx være:

  • Uddannelsesvalg og karriere
  • Forskelligheder

Oplever I som forældre udfordringer med særlige emne, gør vi det til omdrejningspunktet for aktiviteten.

Vi giver forældre værktøjer til at snakke om diverse emner med deres børn med den gode tone, så forældrene fremover kan takle at snakke om svære emner. Den gode dialog fungerer både som en 1-dags workshop og som længere forløb.

Målsætning: At gå et spadestik dybere ind i svære emner, fremme forståelsen for forskelligheder og hjælpe forældre med at have gode snakke med deres børn og unge.