Mindset, motivation og læringslyst

Mind Mover tilbyder denne spændende workshop for forældre. Her er fokus på mindset, hvor der introduceres og inspireres i denne sammenhæng til en række nye værktøjer og redskaber. Aktiviteten tilbydes som en 3-timers eller en-dags workshop. Mind Movers oplægsholder er Michael Dassa. Han er uddannet i Pædagogisk Antropologi og har i 3 år arbejdet for James Nottingham og Carol Dweck, hvor han har afholdt mange workshops om mindset, motivation og læring for fagfolk og studerende.

Professor Carol Dweck har i 25 år forsket inden for fixed og growth mindset og haft en afgørende indflydelse på vores forståelse af menneskelig adfærd. Hendes forskning har vist, at vi alle har ubevidste opfattelser af begreber som intelligens, evner og personlighed. Typisk forsøger man at øge elevers indlæring ved at ændre på eksempelvis undervisningsmateriale eller didaktik. Dwecks forskning viser ligeledes, at også elevers mindset har stor indflydelse på, hvor godt de klarer sig, trives og hvordan elevers motivation generelt er for at lære.

Målsætning: Værktøjer for forældre til at arbejde med deres børns mindset og motivation. En viden man ligeledes kan anvende i eget liv og lade sig inspirere af i hverdagen.