Aktiviteter for organisationer

Her finder du aktiviteter og forløb, der direkte henvender sig til fagfolk i offentlige instanser, organisation og virksomheder. I præsenteres for fakta og forskning om børn og unge samt får konkrete redskaber til jeres videre arbejde. Aktiviteterne er tilrettelagt mindre og større grupper og I mødes altid med neutrale holdninger.

Har I ønsker til en særlig aktivitet, der ikke er listet herunder? Kontakt os på kontakt@mindmover.dk og hør nærmere om muligheden for en skræddersyet aktivitet eller forløb.

Mind Mover tilbyder også aktiviteter for børn & unge og forældre.

Mindset, motivation og læringslyst

Workshoppen har fokus på forskningen bag mindset, hvor der introduceres og inspireres i denne sammenhæng til en række nye værktøjer og redskaber.

Den gode dialog

Mind Movers dygtige dialogskabere hjælper jer med at skabe dialog med børn og unge om svære emner eller i organisationen. I får konkrete værktøjer til brug i jeres arbejde.

Erhvervskaravanen

Gør unge bevidste om erhvervsuddannelserne. Få Erhvervskaravanen forankret i kommunen og gør uddannelserne interessante for elever og forældre.

Dialogskabere

Få etableret dialogskabere i kommunen for at fremme et sundt fællesskab blandt unge på skoler, i klubber og foreninger. Vi uddanner, fastholder og koordinerer konceptet med kommunen.

Rollemodeller

Etabler et korps af rollemodeller i kommunen. Rollemodellerne besøger skoler og skaber dialog med de unge. Vi koordinerer konceptet og forankrer det i kommunen.

Mentorkorps

Mind Mover hjælper kommunen med etablering af mentorkorps i kommunen. Mentorerne hjælper de af kommunens borgere, der har mest brug for det med forskellige udfordringer.

Afklaring- og fastholdelsesforløb

Mind Mover går i dybere dialog med unge og finder roden til, hvorfor de har svært ved skolen, hvilke udfordringer de møder i hverdagen og hvordan de sætter sig mål og opnår disse.