Afklaring- og fastholdelsesforløb

Med Afklaring- og fastholdelsesforløbet kommer Mind Mover dybere ind i, hvad de unge behøver for at færdiggøre en uddannelse eller komme i arbejde.

Vores erfaring viser, at ved at besøge den samme gruppe unge over flere gange kommer vi tættere på dem og opbygger tillid, som gør, at de unge åbner mere op for os. I samarbejde mellem Mind Mover og skolen/institutionen/organisationen sammensætter vi et forløb for de unge efter jeres behov. Forløbet kan fx bygges op om, at vi starter med “Den personlige fortælling” efterfulgt af “Den gode dialog”, hvor vi fokuserer på emner, såsom demokrati og medborgerskab, debatkultur, ensomhed og andre emner der fylder for de unge. Herefter går vi ind i et mere intenst forløb med en større eller mindre gruppe, der har behov for forløbet.

Under forløbet skaber vi tillid mellem Mind Mover og de unge, og vores erfaring viser, at et forløb over en længere periode giver skarpere resultater for de unge og jer som institution eller skole. De gentagne besøg på de unges skoler eller institutioner, hvor vi starter med at fortælle vores egen personlige fortælling, gør, at de unge åbner op. Hermed kommer vi under forløbet dybere ind på de emner, der fylder i de unges hverdag og de udfordringer, de møder i deres liv.

Formålet er at Mind Mover kommer ind til roden til, hvorfor de unge har det svært med skolen. Det gør vi ved brug af konkrete redskaber og dialogskabelse. Vi giver de unge et frirum og motiverer og inspirerer dem til at finde frem til mål, delmål og hvordan de gør brug af deres netværk.