Den gode dialog

Den gode dialog skaber selvrefleksion og bevidsthed om en selv og andre mennesker. Mind Mover kommer med fakta, møder gruppen i øjenhøjde og med neutrale holdninger.

Mind Movers dygtige dialogskabere hjælper jer til at skabe dialog blandt gruppen i organisationen eller med børn og unge, om emner I og de unge finder svære. Her er særligt fokus på at skabe den gode tone og mødet med hinanden som forskellige individer. Emnerne spænder bredt og kan fx være:

  • Fordomme
  • Tro og religion
  • Demokrati og medborgerskab
  • At begå sig på de sociale medier

Oplever I udfordringer med et bestemt emne gør vi det til omdrejningspunktet for aktiviteten.

Mind Movers dygtige dialogskabere besøger også kommunens skoler og institutioner og skaber direkte dialog med eleverne over en dag eller et længere forløb. Vi har stor erfaring med at skabe tillid til de unge og komme ned til roden af deres udfordringer.

Målsætning: At gå et spadestik dybere ind i svære emner, fremme forståelsen for forskelligheder og lære de unge at respektere hinandens holdninger.