Dialogskabere

Få etableret et korps af dialogskabere i kommunen og skab sund dialog med kommunens unge borgere. Mind Mover har tidligere etableret konceptet Ung-til-ung Dialog i København og Gladsaxe Kommune.

Dialogskaberne har til formål at fremme sunde fællesskaber blandt unge på fx skoler, ungdomsklubber og foreninger i kommunen. På dialogmøder øges de unges forståelse for hinandens ståsteder og forskelligheder og derigennem skabes gensidig respekt. Samtalerne er ligeledes med til at øge unges evner til at reflektere over egne og andres valg, handlinger og værdier.

Mind Mover tilbyder at uddanne, fastholde og koordinere dialogskabere, koordinatorer og fagpersoner i kommunerne, så dialogkorpset er selvkørende på længere sigt. I får brugbare værktøjer og metoder til at skabe trykke rammer til dialog blandt unge og til at snakke om svære emner.

Dialogen er et stærkt redskab til at åbne op for svære emner. Over det sidste år har vi oplevet, at unge har engageret sig i snakke om emner, der fylder meget i hverdagen, men som sjældent bliver debatteret.

Der er basale rammer, der skal være til stede for at dialogen kan foregå. For eksempel er det vigtigt, at dialogskaberne er veluddannede og er klar til at give lidt af sig selv for at de unge kan åbne op for dem. Vi giver jer de bedste og velafprøvede metoder til at skabe trygge rammer til åben dialog med unge.