Erhvervskaravanen

Gør erhvervsuddannelserne attraktive for udskolingselever og forældre i jeres kommunes folkeskoler, friskoler og efterskoler. Erhvervskaravanen har til formål at bevidstgøre unge om erhvervsuddannelsesmulighederne og karriere. Karavanen skaber større indsigt i de mange muligheder, der følger med en erhvervsuddannelse.

Eleverne præsenteres for forskellige personlige fortællinger fortalt af unge faglærte. De føler på fagene gennem hands-on aktiviteter, som præsenteres på standpladser. Forskellige faggrupper og uddannelser fremvises på 360 graders VR-film. Karavanen lægger stor vægt på mødet mellem faglært og skoleelev.

I samarbejde med kommunen, faciliterer Mind Mover opstarten af Erhvervskaravanen hos jer, så den i sidste ende forankres i kommunen. Vi uddanner facilitatorer til at varetage opgaven og hjælper bl.a. med at finde faglærte repræsentanter til karavanens besøg på kommunens skoler.

Ønsker I, at Mind Mover besøger skolerne og faciliterer Erhvervskaravanen? Læs mere her.