Mentorkorps

Vil I have etableret et mentorkorps i kommunen hjælper Mind Mover med tilrettelæggelsen. Eller har I allerede et korps, så hjælper vi også med opkvalificeringen og efteruddannelsen af mentorerne.

Opkvalificeringen kan være en uddannelsesdag og kan handle om de emner, I finder nødvendige som fx de udfordringer I møder i jeres arbejde eller den nyeste forskning inden for børn og unge.

Oplever I i kommunen udfordringer med unge, der er ude på et sidespor, mangler et boost for at sætte sig nogle mål og opnå dem eller for at komme i gang med et uddannelse eller et arbejde? Få etableret et mentorkorps i kommunen og nå længere ud til de unge. I bestemmer, hvor meget Mind Mover skal være med ind over projektet. Vi kan fx koordinere projektet, finde de rette mentorer, sidde med i uddannelsesudvalget, arrangere og gennemføre uddannelsesdage, hjælpe med opstart af projekt samt samarbejde og forankre projektet i kommunen.

Formålet med mentorkorpset er at komme tættere på unge med forskellige udfordringer og hjælpe dem på rette vej med bl.a. uddannelsesvalg og jobmuligheder samt hjælpe dem med de udfordringer, de møder i hverdagen.

Vi skræddersyer mentorkorpset til kommunens behov, koordinerer gennem hele forløbet og forankrer konceptet i kommunen. Efter aftale kan vi også efteruddanne mentorerne hen ad vejen.