Rollemodeller

Vil I have etableret et korps af rollemodeller i kommunen hjælper Mind Mover med tilrettelæggelsen. Eller har I allerede et korps, så hjælper vi også med opkvalificeringen af rollemodellerne.

Opkvalificeringen kan være en uddannelsesdag og kan handle om de emner, I finder nødvendige som fx storytelling og kropssprog, det at holde foredrag eller hvordan man fanger sit publikum.

Få i kommunen etableret et korps af rollemodeller og nå længere ud til de unge. I begge tilfælde bestemmer I, hvor meget I ønsker, at Mind Mover skal være med ind over projektet. Vi kan fx koordinere projektet, uddanne rollemodellerne, sidde med i uddannelsesvalget, arrangere og gennemføre uddannelsesdage, hjælpe med opstart af projekt samt samarbejde med skolerne og forankre projektet i kommunen.

Formålet med rollemodellerne er at besøge skolerne i kommunen for at skabe dialog med de unge om fx udfordringer, uddannelsesvalg, kulturforskelle, udfordringer i hjemmet og andre emner, de unge finder relevante.

Vi skræddersyer projektet til kommunens behov og koordinerer igennem hele forløbet, hjælper med at hverve unge rollemodeller, uddanner dem og forankrer projektet i kommunen. Efter aftale kan vi også efteruddanne rollemodellerne hen ad vejen.