Coach

Mød Sahin

Sahin har de sidste 12 år arbejdet med unge, som har været på kanten, på særligt sikrede institutioner. Han er uddannet narrativ terapeut og bruger den narrative tilgang til at skabe bevægelse, både i tanke og handling, og til generelt at skabe flere muligheder samt kvalitet og kreativitet i de unges selvfortællinger om deres liv og fremtid.

Begreber som selvrefleksion, selvindsigt og selvbevidsthed er, hvad Sahin mener er de bærende nøgleelementer i at arbejde med mennesker.