Coach

Mød Sandra

Sandra er forældre- og ungecoach og er uddannet socialpædagog. Sandra har 6 års erfaring som familiebehandler og ungecoach. Hendes arbejde består primært af familiebehandling og at være kontaktperson for børn og unge. Hun beskæftiger sig med udsatte familier, nyankomne flygtninge og specielt sårbare.

Sandra arbejder ud fra den sustematiske tilgang, hvor fokus er på den enkeltes ressourcer og styrker samt at fremme den enkeltes selvindsigt og handlekompetencer. Sandra arbejder ud fra en anerkendende tilgang, hvor hun møder de unge og familierne i øjenhøjde.