Dialogskaber

Mød Sandra

Sandra er 29 år og er Cand. scient. i psykologi og sundhedsfremme. Sandra har været dialogskaber i 6 år. Sandra oplever de unge som værende nysgerrige på hinanden og ser vigtigheden i at italesætte samfundrelevante emner som i nogle tilfælde bliver negligeret.

De unge får redskaber til at skabe dialog med hinanden og der er fokus på at holde en god tone. Dialog handler om gensidig respekt og at alles stemmer bliver hørt.