Alletiders Juletræ

I konceptet Alletiders Juletræ samarbejder Mind Mover med det socialøkonomiske landbrug Grantoftegaard, hvor vi har unge fra Københavns Kommune i et vejlednings- og opkvalificeringsforløb.

Sammen med Mind Mover sælger de unge økologiske juletræer over telefon til virksomheder og ansigt-til-ansigt til familier på Grantoftegaard. Forløbet består af 4 faser, hvor de unge får redskaber til håndtering af kropssprog, præsentationsteknikker, job søgning, salgsteknikker, samtaleteknikker, håndtering af afslag m.m.

De unge ledsages af Mind Movers socialfaglige medarbejdere under hele forløbet, hvor de unge coaches og vi samler op og afholder løbende teammøder og supervisioner.

Formålet med forløbet er at de unge:

  • Får konkrete redskaber til at træde ud af komfortzonen og ind i udviklingszonen.
  • Får lagt en klar beskæftigelsesplan.
  • Bliver klædt på i forhold til at skabe nye relationer.
  • Bliver gjort opmærksomme på deres muligheder for en EUD og EUX.
  • Kommer i uddannelse og/eller arbejde.
  • Får gode oplevelser fra arbejdsmarkedet og derved troen på dem selv.