Øget vejledning for dagtilbudselever

Mind Mover tilbyder øget vejledning for udskolingselever fra dagtilbudsskolerne. I samarbejde med UU-København, Børn og Ungeforvaltningen og dagtilbudsskolerne i København kører forløbet fra 2018 til udgangen af 2021.

Mind Movers arbejde indebærer planlægning af virksomhedsbesøg og besøg på forskellige erhvervsskoler, så eleverne kommer tættere på forskellige fag og får en fornemmelse for erhvervene.

Herudover tilbydes skolerne også aktiviteter på skolerne, som Den personlige fortælling, Den gode dialog, Den gode jobsøgning og Den gode refleksion. Aktiviteterne på skolerne er tiltænkt, så eleverne kan finde frem til, hvad de drømmer om og hvilken uddannelse der passer bedst til dem samt sætte sig nogle mål og opfylde dem.