Efterskole Skills

Efterskole Skills er inspireret af vores koncept Erhvervskaravanen og er i samarbejde med Skills Denmark og Efterskoleforeningen samt støttet af Nordea Fonden.

Hele skoleåret 2019/2020 besøger vi sammen med Skills Denmark hele landets efterskoler. Her står Mind Mover for at afholde Den personlige fortælling og Den gode refleksion, som inspirerer eleverne til at reflektere over, hvilken uddannelse de skal efterfølgende skal påbegynde.

Herudover dyster eleverne, når de løser forskellige opgaver og får hands-on oplevelser med erhvervsfagene.