Sosu H

Mind Mover har afholdt 2x afklarings- og fastholdelsesforløb hos Sosu H.

Forløbet starter med et fordrag med Den personlige fortælling, efterfulgt af 3 x Den gode dialog med temaerne “dialog og debatkultur”, “demokrati og medborgerskab” og “gode og dårlige fællesskaber”, hvor de unges stemmer bliver hørt og udfordret respektfuldt. Sidste fase omhandler gruppe coaching for 12 af 60 elever med formålet at få de unge afklaret på, hvad de vil og/eller fastholde dem på uddannelsen.

Under forløbet sætter vi fokus på flere områder, herunder indre og ydre motivation, uddannelse, arbejde og praktik, personlige mål og delmål og kultur og religion.

Den enkelte unge tilbydes samtidig et mentor/coaching forløb, hvor fokus er på at få den enkelte til at forstå sig selv, skabe positiv selvfortælling, hjælpe med at finde et fritidsjob og ligge en individuel uddannelsesplan.