Ung-til-ung dialog

Ung-til-ung dialogkonceptet blev etableret i Københavns og Gladsaxe Kommune i samarbejde med Styrelsen for International Rekruttering og Integration, Integrationsministeriet, Pluss Leadership og Ungdommens Røde Kors København.

Formålet med at etablere en Ung-til-ung dialoginsats i kommunerne er at bidrage til øget forståelse og fællesskab mellem unge. Via dialog om bl.a. livsvalg, identitet, ligebehandling og værdier vil indsatsen særligt bidrage til øget trivsel og et sundt fællesskab blandt unge i kommunen. Samtidig vil den enkelte opleve sig som en anerkendt og ligeværdi del af fællesskabet.

Det gør vi ved at opkvalificere nuværende og uddanne nye dialogskabere til at forberede, designe og facilitere dialogforløb blandt unge i skoleklasser, fritidsklubber, foreninger osv.