Socialt iværksætteri

Socialt iværksætteri er for unge, der drømmer om at starte egen virksomhed og samtidig gøre en forskel for andre. Mind Mover er en socialøkonomisk virksomhed, der brænder for socialt iværksætteri. Arbejdet som social iværksætter er ikke meget forskellig fra arbejdet som iværksætter. De sociale iværksættere er dog ofte drevet af et større fokus på en vision om at ændre verden til et bedre sted og værdier som bæredygtighed og ansvarlighed.

Under Mind Mover har vi blandt andet det socialøkonomiske koncept, Alletiders Juletræ. Her sælger vi økologiske juletræer sammen med unge med forskellige udfordringer, der er i forløb hos Mind Mover. Læs mere om konceptet herunder. Vi tilbyder også socialt iværksætteri på skoleskemaet. Det kan f.eks. være som valgfag, temauge eller en 1-dags workshop, hvor Mind Mover kommer ud på jeres skole. Læs mere om aktiviteten her.

Har du en idé til et nyt koncept inden for socialt iværksætteri? Kontakt os på kontakt@mindmover.dk og lad os drøfte nærmere om, hvordan vi kan samarbejde om idéen.

Alletiders Juletræ

Alletiders Juletræ er et socialøkonomisk projekt. Det har til formål at hjælpe unge med forskellige udfordringer med at komme i arbejde og/eller uddannelse.

Alletiders Juletræ er et mentorforløb for unge, som på samme tid er ansat hos Mind Mover over en periode. Under ansættelsesperioden sælger de unge økologiske juletræer til organisationer, institutioner og virksomheder over telefon og ansigt-til-ansigt til familier, i et godt samarbejde med Grantoftegaard.

Mentorforløbet tilbydes for op til fire unge i samarbejde med Københavns Kommune. Forløbet foregår over fire måneder, fra november til februar, 2-4 timer/ugen.

Mentorforløbet og ansættelsen har fokus på, at den unge:

  • Får coaching til at skabe sunde relationer.
  • Får succesoplevelser og øger troen på sig selv.
  • Ser sine styrker gennem det narrative.
  • Får fornemmelsen af at være selvforsørgende.
  • Får en god oplevelse på arbejdsmarkedet.

Det klare mål er at gøre den unge uddannelsesparat og/eller arbejdsparat. Sammen med den unge ligger vi en plan for fremtiden, der drages videre til skolen, socialrådgiveren og andre fagfolk, som efter behov giver den unge yderligere støtte.